Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την εξασφάλιση ψηφιακής διδασκαλίας

Είναι γεγονός πως οι τεχνολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι συνεχώς αυξανόμενες. Και αυτό, δεν επηρεάζει μόνο τους μαθητές, αλλά πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλοντας να είναι ανταγωνιστικοί, αναγκάζονται να αναπροσαρμόζουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο παραδίδουν μαθήματα και εκπαιδεύουν εν γένει. Διαβάστε περισσότερα…