Είναι γεγονός πως οι τεχνολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι συνεχώς αυξανόμενες. Και αυτό, δεν επηρεάζει μόνο τους μαθητές, αλλά πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλοντας να είναι ανταγωνιστικοί, αναγκάζονται να αναπροσαρμόζουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο παραδίδουν μαθήματα και εκπαιδεύουν εν γένει.

Εμείς, η ομάδα του digitallearning.gr,  αυτό που εξασφαλίζουμε στον εκπαιδευτικό είναι πως θα του παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις.

Ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να μπορεί να διεξάγει αμιγώς διαδικτυακά μαθήματα με την ίδια ή και καλύτερη παρεχόμενη ποιότητα οφείλει:

 • Να ψηφιοποιήσει όλο το εκπαιδευτικό του υλικό.
 • Να δημιουργεί πλέον ψηφιακά το υλικό του.
 • Να διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (γραφίδα, υπολογιστή κτλ).
 • Να προσαρμόσει τον τρόπο διδασκαλίας του, με τρόπο τέτοιο, που θα μπορεί να αξιολογεί τους μαθητές σύγχρονα και ασύγχρονα.
 • Να μπορεί να καθοδηγήσει τον μαθητή και να τον εκπαιδεύσει σχετικά με την χρήση των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά το μάθημα.
 • και πολλά άλλα.

Έτσι, κατανοώντας πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να κάνει την δουλεία του εκπαιδευτικού, και όχι του πληροφορικού, του τεχνικού, του προγραμματιστή ή οποιουδήποτε άλλου, εμείς στο digitallearning.gr του προσφέρουμε:

 • Ένα πλήρως σύγχρονο και λειτουργικό χώρο ψηφιακής μάθησης
 • Ψηφιακή αίθουσα για κάθε του τμήμα
 • Βασική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες που απαιτούνται από αυτόν
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης με δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με γονείς
 • Πλατφόρμα τεχνικής υποστήριξης των μαθητών του
 • Οδηγούς και ενημερωτικά email προς τους μαθητές σχετικά με τις διαδικασίες που χρειάζεται να γνωρίζουν ώστε να συμμετέχουν στο μάθημα.
 • Και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο εκπαιδευτικός μέσα από το δίκτυο συνεργατών μας.

Εάν είσαι εκπαιδευτικός, και μια πιθανή συνεργασία με την ομάδα του digitallearning.gr θα σε ενδιέφερε, επικοινώνησε μαζί μας