Ο Παναγιώτης Σόφιας είναι Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος και παραδίδει μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε μαθητές Λυκείου που αποσκοπούν στη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα

Α. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

  • Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και αποφοίτους.
  • Η διδασκαλία διεξάγεται σε γκρουπ δύο ατόμων είτε διαζώσης (σύγχρονη διδασκαλία) είτε διαδικτυακά (ασύγχρονη διδασκαλία).
  • Η διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια πλατφόρμας Moodle με απευθείας σύνδεση με την ηλεκτρονική τάξη σε καθορισμένο ραντεβού.
  • Χρησιμοποιείται πίνακας και γίνεται σύνδεση με οπτικοακουστικά μέσα ανάλογα με το σχεδιασμό και τις ανάγκες του μαθήματος (βίντεο, παρουσιάσεις …).
  • Ο σχεδιασμός του μαθήματος γίνεται με βάση τις ανάγκες των μαθητών διασφαλίζονται ωστόσο οι κατάλληλες συνθήκες για τη σωστή κατανομή της ύλης χωρίς να δημιουργείται ανασφάλεια και άγχος στον/στη μαθητή/τρια.
  • Ο/Η μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγμή ασύγχρονο υλικό το οποίο διευκολύνει την προσωπική του επανάληψη. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα να ορίσει συγκεκριμένη και ατομική συνάντηση  με το καθηγητή για να λύσει δικές του απορίες.
  • Ο/Η μαθητής/τρια έχει πρόσβαση σε ενημερωμένες σημειώσεις αλλά και σε ηλεκτρονικό υλικό του καθηγητή για το οποίο παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής του.
  • Η διδασκαλία στηρίζεται σε μικρές – τακτές επαναλήψεις με στόχο την εμπέδωση της γνώσης.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

  • Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών γίνεται με γραπτά ολιγόλεπτα τεστ στο μάθημα, μηνιαία και 3ωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης – ηλεκτρονικού τύπου – σε συγκεκριμένες ημερομηνίες με καθορισμένη ύλη αλλά και χρονικό πλαίσιο.
  • Οι γονείς ενημερώνονται με προγραμματισμένες διαδικτυακές συναντήσεις. Στην συνάντηση (στην οποία δύνανται να μετέχει και ο μαθητής/τρια) γίνεται βαθμολογική και περιγραφική ενημέρωση για τον μαθητή. Πέραν της ενημερώσεως θέτονται στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωση του/της μαθητή/τριας. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας του γονέα με τον διδάσκοντα για  άμεσα θέματα που ανακύπτουν.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για σύγχρονη – διαζώσης αλλά και ασύγχρονη – διαδικτυακή 

Επικοινωνήστε μαζί μου