Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμάτων

Την προκαθορισμένη Ημερομηνία και ώρα, θα αναρτάται στο μάθημα στο θέμα Διαγωνίσματα μία ανάθεση εργασίας. Ο μαθητής καλείται να μπει έγκαιρα και να εκτυπώσει, αν είναι δυνατόν, τις εκφωνήσεις του Διαγωνίσματος, οι οποίες θα είναι αναρτημένες σε μορφή pdf. Ο μαθητής θα έχει στην διάθεσή του 3ώρες ώστε να γράψει το Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης digitallearning.gr, πριν από

Ψηφιοποίηση αρχείου σε pdf με το ADOBE SCAN

Δημιουργία Αρχείου pdf από κινητό Η δημιουργία αρχείου pdf στο κινητό είναι μια εύκολη διαδικασία με την χρήση εφαρμογής Scaning.Προτείνονται οι Adobe Scan και TapScanner καθώς στις δωρεάν εκδόσεις τους δεν δημιουργούν υδατογράφημα. Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή Adobe Scan. Ο οδηγός αποτελεί μετάφραση του επίσημου οδηγού της εφαρμογής. Σάρωση: Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης digitallearning.gr, πριν από